Foto: Athi-Patra Ruga and WHATIFTHEWORLDFoto: Athi-Patra Ruga and WHATIFTHEWORLD

Images i Holbæk Kommune

Både i Holbæk By, på Museet for Samtidskunst i Roskilde og på Roskilde Festival 2016 samt Charlottenborg i København udstiller 25 kunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten værker, der har fokus på menneskets rolle og ansvar som medskaber af samfundet.

De 25 inviterede kunstner præsenterer kunst, der undersøger, hvordan vores handlinger – på godt og ondt – har formet den verden, vi lever i. An Age of Our Own Making er en sammenhængende udstillingsserie i flere ’kapitler’ – på tværs af tid og sted. Udstillingen er sammensat af Solvej Helweg Ovesen og Bonaventure Soh Bejeng Ndikung og realiseret af Kultur & Fritid, Holbæk Kommune.

Værkerne til Holbæk by produceres af kunstnere fra lande i Afrika, Asien og Mellemøsten.  De har alle markeret sig på den internationale kunstscene ved at sætte fokus på ovennævnte tema. Deres kunst handler om produktion, råvarer, materialer, økologi og handel, og de sætter fokus på de måde, mennesker påvirker naturen på. Værkerne tager afsæt i kunstnernes hjemlande, men peger på forhold, der er relevante for alle mennesker på jorden i dag. Der er overvejende tale om installationer og skulpturer, udstillet rundt omkring i Holbæk bymidte, på havnen og i Vangkvarteret.  Kunstværkerne placeres strategisk, så de både passer til temaet og til Holbæks visioner for byudviklingen. Udstillingen åbnes i forbindelse med festivalen Holbæk i Pinsen 2016 og rundes af i forbindelse med opbygningen af Holbæk Arts byrums-udstilling.

Udstilling på Holbæk Museum
Georges Adéagbo (Benin) – installation med udgangspunkt i Holbæk Museums samling og profil samt Holbæks historie i relation til temaet. Udstillingen er en integreret del af byrumsvandringen og vil indgå som en del af de offentlige omvisninger, sommerferieaktiviteter og undervisningsmaterialet til Holbæk. Holbæk Museum tænkes med ind i formidlingen til børn og voksne, og museet vil på grund af sin centrale placering fungere som et midtpunkt for forankring af viden, oplevelser og fordybelse.

Udstilling og læsesal på Holbæk Bibliotek
En del af udstillingen vil inddrage Holbæk Bibliotek, hvor der vil være en formidlende præsentation af temaet, kunstnerne og de aktiviteter, der er i Holbæk. Biblioteket vil desuden indkøbe og bestille relevant litteratur om emnet og kunstnerne og hermed opbygge en læsesal, der giver mulighed for at fordybe sig.

Workshops for børn på Holbæk Billedskole
Billedskolen integrerer temaet på både billedskolehold og i workshops med udvalgte skoleklasser. Arbejdet og værkstederne kulminerer med et optog i forbindelse med åbningen af An Age of Our Own Making 13. maj.

Undervisningsmateriale for udskolingen +
Der udarbejdes undervisningsmateriale om An Age of Our Own Making på udskolingsniveau og til fagene historie, dansk, geografi, billedkunst, samfundsfag og engelsk. Materialet laves i samarbejde med Holbæk Museum og 8. F fra Sofielundskolen og planlægges anvendt i udstillingsperioden op til skolernes sommerferie.

Sommerferieaktiviteter
I skolernes sommerferie – uge 27-32 – planlægges sommerferieaktiviteter med udgangspunkt i kunstværkerne i byen. Partnere: Holbæk Billedskole og Holbæk Bibliotek.

Artist talks og andre relevante foredrag
Biblioteket vil danne rammen om en række artist talks i udstillingsperioden samt oplæg ved relevante teoretikere og kulturpersonligheder. Desuden arbejdes der på, at kunstnerne i et vist omfang indgår som gæstelærere på billedkunstnerisk grundkursus (BGK) og Kunsthøjskolen.

Offentlige omvisninger
Henover sommeren arrangeres offentlige omvisninger for borgere og turister i Holbæk. Disse varetages af formidlere, billedskolelærere og evt. skolernes ”kulturcrew”, et netværk af kulturinteresserede elever fra de ældste klasser.