Centre for Culture & Development/ Rajneesh BhandariCentre for Culture & Development/ Rajneesh Bhandari

Internationalt udviklingssamarbejde

Fra 1998 til 2016 arbejdede CKU tæt sammen med danske ambassader om kultur- og udviklingsprogrammer for at bidrage til vækst og udvikling i prioritetslande.

Kunst og kreativitet bidrager til økonomisk vækst og udvikling af demokratiske samfund, hvor befolkningen frit kan skabe, bruge og forholde sig til kunstneriske udtryk.

Derfor samarbejdede CKU med danske ambassader i Asien, Afrika og Mellemøsten om at udarbejde lokalt forankrede kultur- og udviklingsprogrammer. Programmerne bygges op omkring stærke partnerskaber mellem kunstnere og kulturaktører samt regionale og internationale netværk.

Programmerne udvikles på basis af behov i de enkelte lande og forespørgsler fra danske ambassader.

CKU’s arbejde var koncentreret i fire regioner med særligt fokus på Danidas prioritetslande. Formålet er at sikre størst mulig effekt af den del af udviklingsbistanden, der er sat af til at støtte kunst og kultur.

2/3 af CKU’s samlede budget går til internationalt udviklingsarbejde.