LÆRERINFO

Center for Kultur og Udviklings digitale undervisningsmaterialer er opbygget omkring tre temaer, der tager udgangspunkt i tre forskellige lande i Asien, Mellemøsten og Afrika:

-Nepal: Ungdomsmigration
-Syrien: Censur og eksil
-Ghana: Kunst & Identitet

Materialerne består af artikler, musikvideoer, fotoserier, dokumentarfilm og digte, der bringer eleverne tæt på kunstnere, som belyser udfordringer og konflikter i Syrien, Ghana og Nepal. Gennem undervisningsmaterialerne kan jeres elever høre syriske hip hop kunstnere rappe mod Assad-regimet og Islamisk Stat. De kan analysere digte om nepalesiske migrantarbejdere, der dør under de slavelignende forhold, mange arbejder under i Golfstaterne. Og de kan blive kloge på, hvordan ghanesiske poetry slammere og billedkunstnere rejser spørgsmål om identitet.

Læringsmålstyret undervisning:
Materialerne er målrettet undervisningen i dansk, engelsk og samfundsfag på 8. – 10. klassetrin. De lægger op til læringsmålstyret undervisning og er udarbejdet med afsæt i udvalgte forenklede Fælles Mål og under rådgivning fra fagkonsulenter fra Center for Undervisningsmidler (CFU).

Hvordan anvendes materialerne bedst?
Vil I arbejde med alle materialer under ’Nepal: Ungdomsmigration’ eller et andet af temaerne, anbefaler vi, at I anvender materialerne i den kronologiske rækkefølge, de fremtræder i på sitet. Således, at I starter med kapitel 1. Hvert af de tre temaer indledes i kapitel 1 med en baggrundsartikel, som giver eleverne en god baggrundsviden, der gør det nemmere at arbejde videre med de efterfølgende kapitler.

Læringsmål og undervisningsaktiviteter
Hvert kapitel består af et eller to indslag. Til hvert indslag er udviklet læringsmål, tegn på læring og forslag til flere forskellige undervisningsaktiviteter, der følger principperne for læringsmålstyret undervisning. Samtlige undervisningsaktiviteter tager udgangspunkt i et eller max to målpar inden for et kompetenceområde. De udvalgte Forenklede Fælles Mål og Læringsmål og undervisningsaktiviteter findes i sitets højre side ved siden af det enkelte indslag.

I flere af undervisningsaktiviteterne bliver eleverne  bedt om at anvende bestemte metoder, som bør forklares til eleverne på forhånd:

Fishbowl er en metode til dialog mellem mange mennesker. Fem stole placeres i en cirkel. Fem elever sætter sig på stolene i cirklen. Denne cirkel udgør fishbowlen. Resten af klassen stiller sig eller sætter sig på stole i en rundkreds  omkring fishbowlen. Eleverne i fishbowlen starter en diskussion. Når en elev har sagt noget mindst en gang, skifter eleven plads med en elev fra rundkredsen. Den nye elev i fishbowlen skal blive siddende, indtil vedkommende har sagt noget mindst en gang. På denne måde trænes eleverne i både at diskutere og lytte. Man kan blive ved, indtil alle elever har været i fishbowlen og sagt noget mindst en gang.

Walk’n Talk er en metode til dialog mellem to eller flere elever. Eleverne skal gå en lille tur – på skolens arealer eller udenfor, mens de taler om et specifikt emne. Bevægelsen og udskift af omgivelser kan inspirere til en anden form for dialog end klasselokalet.

Rollelæsning er en metode til læsning og forståelse af komplekse tekster. Eleverne tildeles fire forskellige roller: oplæser, referent, overskriftsmester og sammenhængsmester. Metoden er opdelt i fem trin:

  1. Oplæseren læser første afsnit
  2. Referenten giver referat af det vigtigste indhold
  3. Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift til afsnittet som han eller alle teammedlemmer skriver ned
  4. Sammenhængsmesteren forklarer sammenhængen med det forudgående eller prøver at forudsige, hvad der følger
  5. Rollerne roterer med uret, og næste afsnit læses osv.

Skoletube.dk er en platform, hvor elever og lærere via Unilogin kan uploade og dele deres videoer og medieproduktioner i beskyttede mediekanaler. Mange af sitets undervisningsaktiviteter lægger op til, at man arbejder med de værktøjer, som Skoletube.dk giver adgang til.

Feedback og evaluering
Da evaluering og feedback spiller en central rolle i læringsmålstyret undervisningsforløb, opfordrer vi til, at I giver jeres elever løbende feedback eller evaluerer deres præstationer efter hver undervisningsaktivitet. Af samme grund lægger vi op til, at eleverne evaluerer og reflekterer over egen læring og undervisningens karakter og kvalitet.

 

CKU Undervisning

Hør hip hop kunstnere fra Syrien rappe mod Assad-regimet og Islamisk Stat. Se unge spoken word-kunstnere performe digte om nepalesiske arbejdsmigranter, der dør under de slavelignende forhold, mange arbejder under i Golfstaterne. Og læs om ghanesiske kunstnere, der rejser vigtige spørgsmål om identitet og vores opfattelser af Afrika. CKU's digitale undervisningsmaterialer er målrettet undervisningen i dansk, engelsk og samfundsfag på 8. -10. klassetrin. Gennem artikler, fotoserier, dokumentarfilm, digte og musikvideoer går de tæt på unge kunstnere, der med kunst, poesi og musik belyser konflikter og gør en forskel i Nepal, Syrien og Ghana.
Foto: Eric Larrayadieu